Struktura UNDOF

Siły ONZ skierowane do nadzorowania Strefy Rozdzielenia Wojsk nazwano United Nations Disengagement Observer Force (Siły Rozdzielająco-Obserwacyjne ONZ). Główne zadania operacyjne w północnej części strefy rozdzielenia wykonuje AUSBATT (batalion austriacki z jednym plutonem słowackim), a w południowej POLBATT (batalion polski). Oprócz wojsk operacyjnych w skład UNDOF wchodzą też jednostki zajmujące się logistyką - JAPCON (Japończycy) i CANCON (Kanadyjczycy).
Wojska UNDOF mają dwie główne pozycje: Camp Ziouani i Camp Fauver. W Camp Ziouani, po stronie izraelskiej, stacjonują Kanadyjczycy, Japończycy, polska kompania zabezpieczenia oraz dowództwo polskiego kontyngentu. W Syrii mieści się Camp Fauver. Jest to główna pozycja AUSBATT-u. Swoją siedzibę ma tam też dowódca UNDOF.
Powyższy opis odnosi się do struktury z 2001/2002, kiedy ja byłem na misji. W roku 2009 Polacy wycofali się ze Wzgórz Golan.

Strona istnieje od 2003 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023 r.