Sytuacja obecna

Sytuacja obecna jest, krótko mówiąc, patowa. Między Izraelem a Syrią nadal obowiązuje tymczasowe zawieszenie broni z 1974 roku. Wznowienie wojny może doprowadzić do wielkiej tragedii (Izrael dysponuje bronią jądrową). Z drugiej strony żadne z państw nie chce się zgodzić na ustępstwa zadawalające drugą stronę.
Syria oczywiście chciałaby całkowitego unicestwienia Izraela. Ostatecznie zgodziłaby się jednak na pokój w zamian za zwrot Wzgórz Golan.
Z kolei dla Żydów posiadanie wzgórz jest sprawą najwyższej wagi. Na Golanie rozpoczyna swój bieg rzeka Jordan - główne źródło wody dla Izraela. Dodatkowo ukształtowanie wzgórz stanowi o ich dużym znaczeniu militarnym. W czasie wojny Yom Kippur, dzięki panowaniu na Golanie, Izrael był w stanie odeprzeć niespodziewany atak Syrii (1400 czołgów) dysponując mniej niż 200 czołgami.
Formalnie między Izraelem, a Syrią panuje stan wojny. Aby nie dopuścić do rzeczywistego wybuchu wojny, między wojskami skonfliktowanych państw rozmieszczone są międzynarodowe siły pod auspicjami ONZ.
Po syryjskiej stronie granicy wyznaczono tak zwaną Strefę Rozdzielenia Wojsk. Cywilna ludność arabska nadal tam zamieszkuje, ale już arabscy żołnierze nie mają tam wstępu. Strefa ta ciągnie się na całej długości granicy od Libanu do Jordanii. Dodatkowo w pewnej odległości od tej strefy ilość wojsk izraelskich i syryjskich jest ograniczona (w celu przeciwdziałania koncentracji przy granicy).

Strona istnieje od 2003 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023 r.